onsdag 29 april 2009

Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser

Det är tragiskt när 191 människor dör i en terrorattack. Men det är faktiskt ännu mer tragiskt när deras öde används som förespegling för att övervaka och kontrollera samtliga medborgare. Är dessa terrorister verkligen så farliga att det är värt att vi ger upp de värden som vi så stolt visar upp för omvärlden: frihet, jämlikhet och demokrati?

Det tycker uppenbarligen tillräckligt många EU-politiker för att vi nu får Datalagringsdirektivet om halsen.

Vad är det som driver vissa makthavares kontrollbehov? Det verkar inte finnas några gränser! Datalagringsdirektivet är ett uttryck för samma totalitärism som Patriot Act (USA) och Civil Contingencies Act (England). Makthavarna litar helt enkelt inte på folket längre. Då är min fråga: är det folket eller makthavarna det är fel på? Tror inte makthavarna på demokratins rättmätighet och inre styrka?

I Aftonbladets artikel står det att 11% av tyskarna har avstått från att ringa ett konfidentiellt samtal på grund av att Tyskland redan har instiftat Datalagringsdirektivet och folk tycker det är obehagligt att bli spionerade på. Och det kommer bli värre. Redan nu registrerar FRA åsikter och sociala nätverk, det här kommer växa när ACTA, IPRED 1 & 2 och Datalagringsdirektivet blir verklighet. Och min fråga är hela tiden: VARFÖR?

De kan bara inte vara så dumma i huvudet att de tror att de kan övervaka människor som vill agera i hemlighet! Vill man inte att ens mobil ska visa var man är så tar man inte med sig den. Terrorister är hemska avskrädes människor, men de är fan inte korkade.
Och det är inte makthavarna heller.

Jag tror de är rädda för folket!

Har ni hört tals om Goldstein och Snöboll?
Det är två karaktärer i Orwells 1984 respektive Djurfarmen. De fyller båda samma funktion i de dystopiska totalitära övervakarsamhällen som Orwell målar upp. De är den inre fienden! De är det ständiga hotet som berättigar allt mer långtgående övervakning och restriktioner av den individuella friheten. De är vad man skrämmer barn med när de inte vill sova.
De har en annan sak gemensamt också: de finns inte!
Snöboll är sedan länge dödad och Goldstein har aldrig funnits.

Känner ni igen det här? Tänk efter...

Har vi inte våra egna Snöboll och Glodstein som man sedan den 11:e september 2001 har använd som ursäkt för att inskränka våra friheter? Jag ska inte gå in på diskussionen om hurvida 9/11 var ett insider jobb eller om man bara lät det hända. Ett är iallafall säkert: man visste att något skulle hända. Det finns en fullkomlig stormflod av bevis på att de officiella förklaringarna kring terror attackerna i New York, London och Madrid inte stämmer. Patriot Act (USA) fanns på bordet redan innan 9/11 och grabbarna Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz och Bush (Jed) säger tydligt redan 1997 att:

"Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor..."

Så praktiskt att det dök upp ett nytt Pearl Harbor!

Det är inte bara jag som tycker det är lite märkligt att vi plötsligt på en gång ser mängder av nya lagar som är till för att övervaka allmänheten...Nu finns det faktiskt politiker som litar på folket och ser sig som folkvalda representanter. Det finns människor i maktposition, t.ex. företagsledare, som har ett rejält civilkurage. Men frågan är om det räcker...

Det är enormt viktigt att vi nu tydligt talar om för dem vad vi tycker om de förändringar vi sett de senaste åren!

Alla de stora partierna som röstat igenom alla de här kränkande övervakningslagarna står nu och berättar hur mycket de är för integritet och ett fritt Internet (Aftonbladet). Jag har aldrig sett sådan hutlöshet förr:

Moderaterna: "Möjligheterna att möta hot mot vårt samhälle får aldrig på ett slentrianmässigt sätt vinna terräng på bekostnad av den enskildes integritet."
Men planerade jättekliv som FRA-lagen är tydligen okej?

Socialdemokraterna: "När de tekniska möjligheterna till övervakning och samordning av information blir större måste den personliga integriteten värnas".
Säger partiet som skapade FRA-lagen och som låter CIA kidnappa och tortera svenskar utan rättegång!

Centern: "Vi anser att de frihetliga värdena bör väga tyngre i den europeiska beslutsprocessen än vad som är fallet i dag"
Men er infrastruktuminister vill inte se dem i telekompaketet . Hur går det ihop?

Folkpartiet: "All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt, där den enskildes integritet och brottsoffrens rättigheter står i centrum"
De som inte ens respekterar en folkvalds åsikt när den avviker från gruppen? Folkpartiet är noga med att utesluta "terroristbekämpning" och Internet i sin text...


Aftonbladet låter dock inte Sveriges snabbast växande parti komma till tals. Ett parti som helt och hållet sysslar med just IT & Integritet. Även om du i ett nationelt val hade röstat på ett annant parti så passa på att visa hur viktig integritet och demokrati är för dig - Rösta på Piratpartiet!

1 kommentar:

 
Creeper