onsdag 4 mars 2009

Ljudet av ett rättssamhälle som havererar

Vi har precis hört hur isberget slitit upp ett hål i skrovet och vet att någonstans under oss i maskinrum, som ter sig i det närmaste esoteriska för de av oss som inte jobbar där, forsar vattnet obönhörligen in.

Hålet är IPRED-lagen och isberget är upphovsrättsindustrin.
Fartyget är rättssamhället Sverige.

Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, säger i en artikel i Metro att den förlorande parten i en rättegång kommer få betala ca 300.000kr enbart för själva rättegången. Därtill kommer hutlösa skadestånd ifall fildelaren döms.

De flesta av oss har inte råd att hosta upp 150.000kr för att ens få en egen advokat. En advokat som definitivt inte kommer ha samma kompetens som upphovsrättsindustrins toppadvokater.

Här kan vi inte längre tala om ett rättssamhälle! Inte om vi med rättssamhälle menar ett med objektiv rättsgrund där LIKHET INFÖR LAGEN är oemotstridligt. Det duger inte att säga att alla är lika inför lagen bara de är rika nog!

Var finns rättvisan när ena parten riskerar total ekonomisk ödeläggelse (= ett helt liv under existensminimum) och den andra endast en spottstyver i jämförelse med sina tillgångar!

Rättshaveriet kan sammanfattas med professor Levins ord:
"så länge som den svenska Antipiratbyrån håller sig till rimliga belopp så kanske många betalar för att slippa krångel"

M.a.o. om upphovsrättsindustrin bara kräver folk på belopp de faktiskt kan snåla ihop så går det att skrämma dem till att betala. Hon säger det med bakgrund av att den danska Antipiratgruppen kräver folk på flera hundratusentals kronor, vilket lett till fler rättegångar och en allt mer skeptisk attityd från domstolarna.

Det här är UTPRESSNING!

Tillåt mig citera lagen:
"Brottsbalken kap.9
4 § Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är, dömes, om ej brottet är att anse såsom rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter."

Den springande punkten är "olaga tvång". IPRED-lagen gör ett undantag och ger upphovsrättsmaffian laglig rätt att utöva utpressning!

De får dessutom spionera på privatpersoners internettrafik under en månad (brott mot brevhemlighetslagen) och...värst av allt:
DE KAN KRÄVA ATT KRONOFOGDEN GÖR HUSRANSAKAN HOS DIG!

Att göra undantag i lagen för ekonomiska särintressen är vidrigt och jag kan knappt fatta att vi får uppleva det i Sverige. Jag har alltid levt med föreställningen att vi är ett föregångarland när det gäller integritet, demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Tydligen så måste vi ha IPRED-lagen för att polisen inte har befogenheter att kränka ditt hem för ett upphovsrättsbrott! Nu ska upphovsrättsindustrin få de rättigheterna.

Först försökte de få upphovsrättsbrott att uppgraderas i straffskalan, att jämföras med våldtäckt och mord, men det lyckades inte första gången. Nu ska vi ha IPRED innan de försöker igen.

För det blir värre!

Snart kommer IPRED2 och ACTA!

Förhandlingarna om ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) sker dessutom i hemlighet, helt utan demokratisk transparens!

ACTA-lagen kommer att ge tullen rätt att kopiera och gå igenom våra mp3-spelare och datorer i jakt på upphovsrättsskyddat material. Det är lustigt att de får kopiera vanliga medborgares och företags egenproducerade material som aldrig var tänkt att spridas, men vi får inte kopiera någon som faktiskt var tänkt att spridas.

Undrar hur lång tid det kommer att ta innan det övergreppet läggs ut på upphovsrättsmaffians egna torpedbolag.

Det här är Sverige just nu!
Sitt inte still!
Engagera dig!

www.piratpartiet.se
piratbyran.org
www.bevarainternet.se
www.stoppaipred.nu
frapedia.se

------
Intressanta artiklar om ämnet:
http://sydsvenskan.se/nojen/article416001.ece
http://sydsvenskan.se/opinion/article416063.ece
http://sydsvenskan.se/nojen/article415782.ece
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/annu-hardare-press-pa-fildelare-1.809944
http://www.dn.se/nyheter/sverige/illegal-fildelning-en-snabbguide-1.809761
http://www.dn.se/kultur-noje/ny-lag-det-har-ar-ipred-1.804624
http://www.aftonbladet.se/kultur/article4548761.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article4506942.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/ipred/article4499957.ab
 
Creeper