måndag 24 maj 2010

Dumhetens konspiration del 2

Titta! Kejsaren har nya kläder!

Ny opinionssiffror visar ras för SD (DN, SvD, AB)

Tro mig, ingen skulle bli gladare om Sverigedumokraternas väljarsympatier rasade, men ta ett steg tillbaka och tänk efter lite. Den ENDA anledningen till att opinionen svänger som den gör i opinionsmätningar är att man frågat ett annat urval människor. Om man extrapolerar utifrån ett underlag på 1133 respondenter är det TOTALT VANSINNE att tala om decimaler eller ens ental. Fråga 1133 nya människor och resultatet kommer vara helt annorlunda.

Ursäkta, men man måste vara en fullkomlig idiot om man verkligen tror att 1133 slumpmässiga människor ger en korrekt avspegling av 9,3 miljoner individer.

Sverigedumokraterna sjunker enligt opinionsundersökningen med 2,1% från 5,0% till 2,9%. På 9,3 miljoner invånare innebär det att 195300 väljare plötsligt skulle överge SD. Allt baserat på att bland de 1133 respondenterna i undersökningen fanns det 24 färre som kryssade SD än vid förra mätningen.

Det här är så korkat att man trillar av stolen!

3 kommentarer:

 1. "Ursäkta, men man måste vara en fullkomlig idiot om man verkligen tror att 1133 slumpmässiga människor ger en korrekt avspegling av 9,3 miljoner individer."

  Det krävs faktiskt bara 1000 personer för att få ett relativt bra underlag på en statistisk undersökning. Urvalet av personer och hur frågan är ställd har mycket mer inverkan än att lägga till 1000 mer personer.

  SvaraRadera
 2. "Det krävs faktiskt bara 1000 personer för att få ett relativt bra underlag på en statistisk undersökning"

  Det är det jag ifrågasätter. Hur bra urval och frågeställning du än har så går det inte att extrapolera från 1000 till 9,3 miljoner. Osäkerheten är på tok för stor. Den enda anledningen att man tror att 1000 personer är ett bra urval är för att man upprepat den trosatsen tillräckligt många gånger.

  Det man kan göra är att, efter några sådana undersökningar, säga att det verkar som att de båda blocken ligger jämt samt att det finns några uppkomlingar som kanske kan komma in. M.a.o. i enormt generella termer.

  Dessutom så talar t.o.m. "troende" om sannolikheter inte om reda fakta så som opinionssiffrorna framställs.

  Vi blir förblindade av matematiken och glömmer att den inte är förankrad. Sätt några decimaler efter så tror vi genast att det är ett mått på exakthet.

  SvaraRadera
 3. Hej!
  Du angriper tyvärr primärt "fel" problem. Det är inte primärt antalet (1000 personer i ett OSU ger ett ganska bra "power" i testet). Frågan är istället om det är ett OSU eller annan form av slumpmässigt urval från en urvalsram som överensstämmer med populationen eller om det är ett bekvämlighetsurval.

  Dessutom viktar nästan alla (jag har inte sett någon som inte gör det) sina resultat mot vad man röstade på i förra valet. Många har också en koppling till geografisk hemvist, kön osv... så att säga att det är 24 personer är förenklat.

  Vad jag tror att du vill poängtera är dock den spridning och variation som finns när man genomför undersökningar, och hur den oftast glöms bort.

  Sök gärna på "Statistical power", "Effect size" och "Sample size"

  SvaraRadera

 
Creeper